โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม “มทร.ล้านนา ทำความความดีด้วยหัวใจ” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม “มทร.ล้านนา ทำความความดีด้วยหัวใจ”

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 มิถุนายน 2561 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 191 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                 ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการจัดกิจกรรม จิตอาสา ทำความดีด้วยใจ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดีทรเทพวรางกูล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  66  พรรษา  (๒๘ กรกฎาคม 2561)  มทร.ล้านนา ลำปาง ได้กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อแสดงความจงรักภักดี  และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยขอเชิญชวนผู้บริหาร  คณาจารย์ บุคลากร  นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ 

  1. เชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร  สวมเสื้อโทนสีเหลืองตลอดเดือนกรกฎาคม 2561
  2. กิจกรรม  Big Cleaning สัปดาห์ละ 1 ครั้ง (ทุกวันพุธ) ของเดือนกรกฎาคม 2561 ในคาบกิจกรรม ภายในมหาวิทยาลัย
  3. กิจกรรมทำความสะอาดสถานที่/ถนน ชุมชน วัดที่อยู๋ใกล้เคียงมหาวิทยาลัย
  4. กิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายพระพรชัยมงคล ฟังธรรมเทศนา พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา