โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา ลำปาง ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รายงานตัว ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา และตรวจสุขภาพ ก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัยฯแห่งความสุข | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา ลำปาง ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รายงานตัว ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา และตรวจสุขภาพ ก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัยฯแห่งความสุข

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 มิถุนายน 2561 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 829 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า วันนี้ ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการรายงานตัว การถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา และการตรวจสุขภาพแก่นักศึกษา ที่เข้าศึกษาระดับปริญญาโทร ปริญญาตรี ๔ ปี และปริญญาตรีเทียบโอน จำนวน ๕๐๐ กว่าคน ทั้งนี้ ได้แบ่งนักศึกษาออกเป็น ๒ กลุ่มหลักใหญ่ ๆ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และการบริการด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง

                การรายงานตัวนักศึกษาใหม่ การสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร การถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา โดยการกำกับดูแลและรับผิดชอบจากฝ่ายวิชาการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากธนาคารกสิกรไทย สาขาลำปาง มาให้บริการ ในส่วนการตรวจสุขภาพนักศึกษา รับผิดชอบโดยฝ่ายกิจการนักศึกษา มีเจ้าหน้าที่พยาบาล จากโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ให้บริการตรวจสุขภาพร่างกายนักศึกษาใหม่เบื้องต้น พร้อมกับเอกซเรย์สุขภาพอย่างละเอียด

               ทั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ทางกองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปางได้จัดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาใหม่ในเรื่องต่างๆ และใส่ใจต่อสุขภาพของนักศึกษาทุกคนเป็นสำคัญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวปิดท้ายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา