โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จับมือ อบต.เสด็จ กระตุ้นชุมชน สร้างเสริมอาชีพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จับมือ อบต.เสด็จ กระตุ้นชุมชน สร้างเสริมอาชีพ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 มิถุนายน 2561 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 279 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                    ด้วยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และอบต. ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง  โดย อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และนักศึกษา ปี 4 สาขา food และสาขา PD เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำน้ำพริกสับปะรด และข้าวเกรียบสับปะรด ให้แก่กลุ่มผู้ปลูกสับปะรด ต.บ้านเสด็จ ณ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เพื่อใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น เช่น สับปะรด สมุนไพร และผลผลิตทางการเกษตร และกระตุ้นให้ชุมชนเกิดความสนใจ ในการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561 บรรยากาศการอบรม ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการทุกท่าน 50 คน ได้รับความสนุกสนาน ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การทำน้ำพริกสับปะรด และข้าวเกรียบสับปะรด และผู้เข้าอบรมทุกท่านจะนำไปขยายผลเพื่อทำแปรรูปอาหาร ให้กับคนไทย และนักท่องเที่ยวรับประทาน และสร้างอาชีพเสริมในชุมชนต่อไป...

ข่าว/ภาพ โดยอาจารย์สุพัฒน์   ใต้เวชศาสตร์

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา