โลโก้เว็บไซต์ กรมชลประทานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

กรมชลประทานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 มิถุนายน 2561 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 309 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                 กรมชลประทานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ซึ่งเปิดรับสมัครจากผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 21 มิถุนายน 2561  ไม่เว้นวันหยุดราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง รวม 48 อัตรา ดังนี้

  1. ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ                            จำนวรน 6 อัตรา
  2. ตำแหน่งวิศกรโยธาปฏิบัติการ                                         จำนวน 3 อัตรา
  3. ตำแหน่งนายช่างชลประทานปฏิบัติงาน (ด้านก่อสร้าง              จำนวน 12 อัตรา
  4. ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน                                     จำนวน 11 อัตรา
  5. ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติบงาน                                 จำนวน  14 อัตรา
  6. ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน                                 จำนวน 1 อัตรา
  7. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเษตรปฏิบัติงาน                            จำนวน 1 อัตรา

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rid.go.th หัวข้อ “รับสมัครข้าราชการและพนักงานราชการทั่วไป”


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา