โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพสถานที่ โครงการยกผลสัมฤทธิ์ฯ ติวเข้มนักเรียน ม.6 กว่า 10 โรงเรียน รวม 300 คน  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพสถานที่ โครงการยกผลสัมฤทธิ์ฯ ติวเข้มนักเรียน ม.6 กว่า 10 โรงเรียน รวม 300 คน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 มิถุนายน 2561 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 224 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         วันนี้ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้รับเกียรติเป็นสถานที่ การจัดโครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมการศึกษาต่อ  ในระดับอุดมศึกษา จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคารเฉลิม   พระเกียรติ 80 พรรษา มทร.ล้านนา ลำปาง โอกาสนี้ ได้รับเกียรติ จาก นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน           
     
         ทั้งนี้มีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ภายในจังหวัดลำปาง เข้าร่วมติวเตอร์ จากสถาบันกวดวิชา On Demand จำนวนกว่า 10 แห่ง ประกอบด้วย ร.ร.กิ่วลมวิทยา ร.ร.โป่งหลวงวิทยา ร.ร.เมืองมายวิทยา ร.ร.เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ร.ร.ห้างฉัตรวิทยา ร.ร.แม่สันวิทยา ร.ร.เวียงตาลพิทยา ร.ร.เกาะคาวิทยาคม ร.ร.ไหล่หินวิทยา และร.ร.เสริมงามวิทยา รวมนักเรียนกว่า 300 คน 

         โครงการดังกล่าว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ร่วมกับจังหวัดลำปาง จัดทำโครงการ ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย สร้างคุณภาพชีวิตของผู้ปกครองและนักเรียนในเขตรอบนอก ทั้งนี้ มีกำหนดการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ระหว่าง วันที่ 4 – 19 มิถุนายน 2561 โดยมอบหมายตามกรอบหน้าที่ตามความเหมาะสม

                สำหรับตารางการแนะแนว : โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ่ทางการเรียนสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา มีการติวเข้มจากวิทยากรสถาบันกวดวิชา OnDemad หลากหลายวิชาอย่างเข้มงวด ได้แก่ วิชา O-Net คณิตศาสตร์ GAT เชื่อมโยง GAT ภาษาอังกฤษ O-NET วิทยาศาสตร์ Part เคมี ONET Part ฟิสิกส์ O-NET วิทยาศาสตร์ Part วิทยาศาสตร์กายภาพ ใช้เวลาติวเข้มเป็นเวลา 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 7-8 มิถุนายน 2561 เรียกได้ว่าเป็นจุดที่ 2 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ) จาก 5 จุด ทั้งนี้ จุดแนะแนวต่อไปได้แก่ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จนแล้วเสร็จในวันที่ 19 มิถุนายน 2561ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา