โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ปลูกสับปะรด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ปลูกสับปะรด

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 พฤษภาคม 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 681 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.30  คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ร่วมกับฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กองการศึกษา จัดนิทรรศการและร่วมงานโครงการเชื่อมโยงการตลาดสับปะรดลำปางแบบยั่งยืน โดยกลไกสหกรณ์/ประชารัฐ ณ สหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดลำปาง ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง โอกาสนี้โดยได้นำเสนอผลงานวิจัยตามโครงการวิจัยยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ปลูกสับปะรด แก่นายลักษณ์ วจนานวัช  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นผลงานของนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง 
         ข่าว/ภาพ : ผศ.พงศกร  สุรินทร์
         ที่มาของข่าว : สุนิสา ติ๊บคำ
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา