โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง รับมอบเงินรางวัล กล้าใหม่สร้างสรรค์ชุมชน จาก ธ.ไทยพาณิชย์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง รับมอบเงินรางวัล กล้าใหม่สร้างสรรค์ชุมชน จาก ธ.ไทยพาณิชย์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 พฤษภาคม 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1539 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันนี้ (24 พฤษภาคม 2561) เวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง คณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา ร่วมต้อนรับตัวแทนจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในโอกาสมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การประกวดโครงงาน กล้าใหม่ สร้างสรรค์ชุมชน ระดับอุดมศึกษา ปี 2560
          คุณปิยนุช  รัตนาวังเจริญ ผู้จัดการโครงการกิจกรรมสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงงานกล้าใหม่ สร้างสรรค์ชุมชน เป็นหนึ่งในโครงการกล้าใหม่ ใฝ่รู้ ที่ธนาคารจัดขึ้นในระดับอุดมศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ได้นำความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาในสถาบันการศึกษามาคิดสร้างสรรค์ จัดทำโครงงานที่สร้างประโยชน์ต่อชุมชนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต หรือสิ่งแวดล้อม ซึ่งนอกจากประโยชน์ทางตรงที่ทางชุมชนจะได้รับแล้ว นิสิต นักศึกษายังได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ การบริหารจัดการ การทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นการเตรียมพร้อมก่อนที่จะก้าวสู่โลกแห่งการทำงานจริง และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าขององค์กรในอนาคต
          ด้านนายณัฐพงษ์  ธิเชื้อ หัวหน้าทีมเก๊าซอมพอ เจ้าของผลงาน Brailler for the blind กล่าวว่า โครงงานนี้สร้างโอกาสให้แสดงความรู้ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์  นับเป็นประสบการณ์อันล้ำค่าที่ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น ได้มิตรภาพจากการทำงานเป็นทีม และที่สำคัญที่สุดได้แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ ขอขอบคุณธนาคารไทยพาณิชย์ที่เปิดเวทีให้นักศึกษาทั่วประเทศได้แสดงความสามารถ ขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาและมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนและส่งเสริมด้านการทำงาน ขอบคุณคณะครูและน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนการศึกษาคำตาบอดลำปางที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำโครงงานและขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ทำให้งานสำเร็จด้วยดี
          สำหรับการรับมอบรางวัลดังกล่าว ประกอบด้วย รางวัลสำหรับมหาวิทยาลัย จำนวนเงิน 50,000 บาท  รางวัลสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา จำนวนเงิน 15,000 บาท และรางวัลสำหรับนักศึกษา จำนวนเงิน 75,000 บาท โดยได้รับเกียรติจากคุณวัลย์วิไล วิชัยธนพัฒน์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตพื้นที่ลำปาง เป็นผู้มอบ โอกาสนี้ยังได้มอบหนังสือถอดบทเรียนโครงการและของที่ระลึกสำหรับใช้ประโยชน์ในกิจกรรมแก่มหาวิทยาลัยอีกด้วย
          ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ

          รายละเอียดข่าวย้อนหลัง โครงการ Brailler for the blind
          https://lpc.rmutl.ac.th/news/6383
          https://lpc.rmutl.ac.th/news/6679
          https://lpc.rmutl.ac.th/news/7138
          https://lpc.rmutl.ac.th/news/7288

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา