โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง รับเกียรติเป็นวิทยากรสร้างอาชีพแก่แม่บ้านเกษตรกร  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง รับเกียรติเป็นวิทยากรสร้างอาชีพแก่แม่บ้านเกษตรกร

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 พฤษภาคม 2561 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 302 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ด้วยความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำน้ำพริกเห็ด ข้าวเกรียบเห็ด ข้าวแกงทอด เต้าฮวยท็อปปิ้งสับปะรด มะละกอ และเต้าฮวยข้าวฟรุ๊ตสลัด ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้สนใจ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 จำนวน 30 คน ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านท่าขัว หมู่ที่ 4 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง บรรยากาศการอบรม ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการทุกท่าน ได้รับความสนุกสนาน ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ในการทำน้ำพริกเห็ด ข้าวเกรียบเห็ด ข้าวแกงทอด เต้าฮวยท็อปปิ้งสับปะรด มะละกอ และเต้าฮวยข้าวฟรุ๊ตสลัด และผู้เข้าอบรมทุกท่านจะนำไปขยายผลเพื่อสร้างอาชีพเสริม ให้กับชุมชนต่อไป...

ขอบคุณภาพ/ข่าว : อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา