โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ขอเชิญชวนหน่วยงาน ห้างร้านร่วมติดตั้งป้ายแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ขอเชิญชวนหน่วยงาน ห้างร้านร่วมติดตั้งป้ายแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 พฤษภาคม 2561 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 606 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๘ แห่ง ระหว่างวันที่  ๒๗ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  (ภาคเช้าและภาคบ่าย) ปีนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รวมจำนวนกว่า ๕ พันคน ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันอังคารที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑
 
          มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมติดตั้งป้ายแสดงความยินดีแก่มหาบัณฑิต และบัณฑิตใหม่ โดยทางมหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้ประสานงานออกแบบ และติดตั้งป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ ขนาด ๑.๒ เมตร X ๔ เมตร  ราคาป้ายละ ๔๕๐ บาท  กรณีติดตั้งป้ายบริเวณอำเภอเมืองลำปาง ทางเทศบาลนครลำปางกำหนดเก็บค่าภาษีเพิ่มป้ายละ ๑๐๐ บาท เพื่อความสะดวก สำหรับท่าน ทางมหาวิทยาลัยฯ ยินดีดำเนินการผลิตป้ายพร้อมบริการติดตั้งให้ท่าน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ของหน่วยงาน/ห้างร้าน ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐๕๔-๓๔๒๕๔๗-๘ ต่อ ๑๐๙ ทุกวันเวลาราชการ

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา