โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง แจ้งกำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง แจ้งกำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 พฤษภาคม 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 7979 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ขอแจ้งกำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียดดังนี้

          กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ 2561อัพเดท7มิย61
          กำหนดการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท อัพเดท7มิย61
          การแต่งกายนักศึกษา
          ปฏิทินการศึกษา 2561
          กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (update 11 มิย 61)
          หนังสือเชิญผู้ปกครองร่วมปฐมนิเทศ อัพเดท 11 มิย61
          วิดิโอสิ่งที่นักศึกษาใหม่ควรทราบ

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา