โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง แจ้งกำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง แจ้งกำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 พฤษภาคม 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1853 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ขอแจ้งกำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียดดังนี้

          กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ 2561
          การแต่งกายนักศึกษา
          ปฏิทินการศึกษา 2561
          กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (update 25 พค 61)

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา