โลโก้เว็บไซต์ คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างดินร่วมกับเกษตรกร พร้อมวิเคราะห์หาแร่ธาตุสำหรับปลูกสับปะรดนอกฤดู | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างดินร่วมกับเกษตรกร พร้อมวิเคราะห์หาแร่ธาตุสำหรับปลูกสับปะรดนอกฤดู

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 พฤษภาคม 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 334 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ทีมงานคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง ร่วมกับเกษตรกรลงพื้นที่เก็บตัวอย่างดิน เพื่อวิเคราะห์หาแร่ธาตุในดินที่เหมาะสมกับการปลูกสับปะรดนอกฤดู ระหว่างวันที่ 3 พฤษภาคม 2561- 9 พฤษภาคม 2561 
          กิจกรรมดังกล่าวดำเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมและจัดการการปลูกสับปะรดให้ออกนอกฤดูอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย จากสำนักงานส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์ เพื่อประสิทธิภาพในการปลูกสับปะรดในพื้นที่ตำบลบ้านเสด็จ อ.เมือง จังหวัดลำปาง โดยมีเกษตรกรผู้ร่วมโครงการ 30 ราย
          ข่าว / ภาพ : สุนิสา  ติ๊บคำ
          เรียบเรียง : จารุวรรณ  สุยะ
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา