โลโก้เว็บไซต์ คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง จับมือเทศบาลตำบลท่าผา  แปรรูปสบู่ล้างหน้าใสเสาวรส สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตผลตกเกรด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง จับมือเทศบาลตำบลท่าผา แปรรูปสบู่ล้างหน้าใสเสาวรส สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตผลตกเกรด

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 พฤษภาคม 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 695 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          3 พฤษภาคม 2561 คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าผา  อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมอบรมบริการให้คำปรึกษาแปรรูปเสาวรสเป็นสบู่ใสล้างหน้า แก่กลุ่มผู้ปลูกเสาวรส เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เสาวรสและแก้ปัญหาเสาวรสที่ตกเกรดไม่สามารถขายได้ โดยมีอาจารย์ณัฐอมร  จวงเจิม เป็นวิทยากรแก่ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 30 คน
          ข่าว / ภาพ : สุนิสา  ติ๊บคำ
          เรียบเรียง : จารุวรรณ  สุยะ
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา