โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสอบนักศึกษารอบ 3 รับตรง มทร.ล้านนา  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสอบนักศึกษารอบ 3 รับตรง มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 23 เมษายน 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1854 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดสอบนักศึกษารอบ 3 รอบรับตรง มทร.ล้านนา ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2561
          สำหรับรอบรับตรง มทร.ล้านนา เป็นรอบที่เปิดรับผู้ที่กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยภายหลังจากการสอบข้อเขียนจะมีการประกาศผลสอบวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 สอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้สนามสอบลำปาง จัดสอบคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรและคณะวิศวกรรมศาสตร์
          ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ สุยะ
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา