โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประเพณีรดน้ำดำหัวพ่อเมืองลำปาง และ อดีต รมต.ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประเพณีรดน้ำดำหัวพ่อเมืองลำปาง และ อดีต รมต.ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 เมษายน 2561 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 1478 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๙ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองล้วน มาซา ที่ปรึกษา และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมประเพณีรดน้ำดำหัว นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และ ฯพณฯ ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ณ บ้านสวนท่านไพโรจน์ เนื่องในโอกาสเทศกาลประเพณีวันสงกรานต์ เพื่อรดน้ำขอพร เพิ่อความเป็นสิริมงคล สืบสานประเพณีอันดีงามล้านนา ให้ดำรงคงอยู่สืบไป

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา