โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมออกบูธนิทรรศการ งานพิธีเทิดพระเกียรติถวายพระพร  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมออกบูธนิทรรศการ งานพิธีเทิดพระเกียรติถวายพระพร

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 เมษายน 2561 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 273 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        วันที่ 5 เมษายน 2561) เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เกียรติเป็นประธาน นำคณะผู้บริหาร ตัวแทนคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา 6 เขตพื้นที่ ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติถวายพระพร "ฉับพลัน นฤมิต ถวายพระพรชัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเปิดนิทรรศการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ราชมงคลล้านนา "อาชีพนำการผลิต ตอบสนองต่อ Demand Side" ณ บริเวณลานศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

        โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง  ได้นำคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมออกบูธนิทรรศการ โดยเป็นการนำเสนอผลงานวิจัย สับปะรดสายพันธุ์ใหม่ พันธุ์ MD2 หวาน กรอบ อร่อยไม่ซ่าลิ้น และนำเสนอผลงานของนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 " การประกวดโครงงาน SCB Challenge 12" พัฒนาสื่อการเรียนรู้สำหรับผู้พิการ ทางสายตา ด้วยการพัฒนาซอฟแวร์ สำหรับฝึกพิมพ์อักษรเบรลล์ ให้กลุ่มที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นอีกด้วย

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา