โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง  แจ้งกำหนดพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 32 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง แจ้งกำหนดพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 32

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 11 เมษายน 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 4309 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง แจ้งกำหนดพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2560 ครั้งที่ 32  เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์  พิสิษฐ์กุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้รับหนังสือแจ้งกำหนดพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 32 จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 โดยมีกำหนดรับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 27-31 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มหาวิทยาลัยฯได้เล็งเห็นความสำคัญในการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จึงแจ้งให้นักศึกษายื่นคำร้องแก้ไขคำนำหน้านาม ยศ ชื่อและนามสกุลในปริญญาบัตร (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง) ได้ที่งานทะเบียนและวัดผล ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พฤษภาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ
          สำหรับกำหนดการซ้อมย่อย ณ เขตพื้นที่ และกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง รองอธิการบดีกล่าวในตอนท้าย

          รายละเอียดเพิ่มเติม
 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา