โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับ รมต.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ในโอกาสพบปะประชาชนด้านเครือข่ายอนุรักษ์จังหว้ดลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับ รมต.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโอกาสพบปะประชาชนด้านเครือข่ายอนุรักษ์จังหว้ดลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 9 เมษายน 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 674 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         9 เมษายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำคณาจารย์และนักศึกษา ร่วมต้อนรับพลเอกสุรศักดิ์  กาญจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโอกาสพบปะและให้กำลังใจกลุ่มเครือข่ายประชาชนที่มีส่วนร่วมทำงานด้านการอนุรักษ์ โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางกล่าวต้อนรับ ณ อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
        สำหรับกิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมและให้กำลังใจกลุ่มเครือข่ายประชาชนจังหวัดลำปางที่มีส่วนร่วมในการทำงานด้านอนุรักษ์และสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางประชารัฐ ประกอบด้วยบ้าน วัด โรงเรียน ภายใต้ชื่อกิจกรรม บวรลำปาง อนุรักษ์ป่าเมืองไทย
       ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา