โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง นำผลงานวิจัยไทยก้าวสู่เวทีโลก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง นำผลงานวิจัยไทยก้าวสู่เวทีโลก

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 เมษายน 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 2872 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          รองศาสตราจารย์ ดร. วันเพ็ญ จิตรเจริญ  อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ลำปาง ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายเรื่อง Chromatic and chemical properties of mao berry as a key parameter for industry ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ “9 th International Conference on Food Engineering and Biotechnology (ICFEB 2018)”  ณ เมืองโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2561

          สำหรับงานวิจัยเรื่อง Chromatic and chemical properties of mao berry as a key parameter for industry เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการคัดเลือกสายพันธุ์ผลเม่าที่มีการนำไปใช้ในอุตสาหกรรม สามารถบอกระดับดัชนีชี้วัดที่เหมาะสมในการนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องดื่ม ไวน์ เป็นต้น เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีรสชาติและกลิ่นรสที่เป็นที่พอใจสำหรับผู้บริโภค ซึ่งนับเป็นงานวิจัยคุณภาพที่ก้าวสู่เวทีโลกในงานแสดงผลงานด้านวิศวกรรมอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพอาหารของนักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลก
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ/ที่มาของข่าว : รองศาสตราจารย์ ดร. วันเพ็ญ จิตรเจริญ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา