โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรชมงคล ครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 9 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรชมงคล ครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 9

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 มีนาคม 2561 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 243 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              มทร.ศรีวิชัย  ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรชมงคล ครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 9  และเขอเชิญส่งบทความผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมเสนอในงานประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://rmutcon2018.rmutsc.ac.th หรือสอถามได้ที่ โทร.075-204070


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา