โลโก้เว็บไซต์ ทีมเก๊าซอมพอจูเนียร์ จัดแข่งขันพิมพ์ดีดอักษรเบรลล์ พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมจัดทำ Photo book for blind    | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ทีมเก๊าซอมพอจูเนียร์ จัดแข่งขันพิมพ์ดีดอักษรเบรลล์ พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมจัดทำ Photo book for blind

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 19 มีนาคม 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1001 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          7 มีนาคม 2561 นักศึกษาทีมเก๊าซอมพอจูเนียร์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน Brailler for the blind นักศึกษาอาสาสมัครโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับคณะครูโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ลำปาง  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  จัดกิจกรรมแข่งขันพิมพ์ดีดอักษรเบรลล์ พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมจัดทำ Photo book for blind  ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ลำปาง  อ.เมือง  จ.ลำปาง
          การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงงาน Brailler for the blind  ที่ผ่านการคัดเลือกจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยดำเนินการ 3 กิจกรรมคือ กิจกรรม Brailler fighter กิจกรรม Play and Learn และกิจกรรม Photo book for blind  ซึ่งมุ่งหวังให้ได้ซอฟต์แวร์สำหรับฝึกพิมพ์อักษรเบรลล์เบื้องต้นแก่ผู้บกพร่องทางการมองเห็นและอาสาสมัคร ก่อให้เกิดทักษะการพิมพ์และสามารถร่วมกันสร้างสื่อการเรียนรู้ประเภทกายสัมผัส  อีกทั้งสามารถนำซอฟแวร์ไปเผยแพร่และขยายผลให้กับสถาบันการศึกษาอื่นได้ 
          ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมมีการแข่งขันพิมพ์ดีดอักษรเบรลล์มีนักเรียนการศึกษาคนตาบอดเข้าร่วมจำนวน 3 ทีม โดยจัดแข่งขันประเภทพยัญชนะ ตัวเลข และพยัญชนะภาษาอังกฤษ และคัดเลือกหนังสือสำหรับจัดทำ Photo book for blind   โอกาสนี้ทีมงาน SCB Challenge ได้ร่วมสังเกตการณ์ และให้คำแนะนำทีมงานเก๊าซอมพอจูเนียร์ก่อนจะเข้ารายงานสรุปผลการดำเนินงานแก่คณะกรรมการโครงการกล้าใหม่ ใฝ่รู้ ปีที่ 12 SCB Challenge  ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่  28-30 มีนาคม 2561 นี้
          ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
          ที่มาของข่าว : อ.สุขุมาล ตั้วสกุล
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา