โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง กำหนดจัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาปีการศึกษา 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง กำหนดจัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 มิถุนายน 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 120 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กำหนดจัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยวันที่ 5 สิงหาคม 2559 นักศึกษาเข้ารับฟังการชี้แจงสิ่งที่นักศึกษาควรทราบ เข้ารับการตรวจร่างกายและถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา เวลา 08.00-17.00 น.  วันที่ 6 สิงหาคม 2559 กิจกรรมพาน้องไหว้พระธาตุ ณ วัดพระธาตุเสด็จ ต.เสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ และกิจกรรมราชมงคลรวมใจปลูกข้าววันแม่เผยแพร่สู่ชุมชน เวลา 06.00-16.00 น.

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา 2559


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา