โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬา มทร.ล้านนา ครั้งที่ 32 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬา มทร.ล้านนา ครั้งที่ 32

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 ตุลาคม 2558 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 133 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 32  “ซอมพอเกมส์”  ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานในการประชุม

    สำหรับการจัดประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนการดำเนินงาน เตรียมความพร้อมด้านสถานที่ และการบริหารจัดการในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา  โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-23 มกราคม 2559 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

    ข่าว/ภาพ :จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา