โลโก้เว็บไซต์ เรื่องของหมู ที่ไม่หมู สร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เรื่องของหมู ที่ไม่หมู สร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 20 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 1965 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           ด้วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำหมูแผ่น หมูสวรรค์ ให้แก่กลุ่มบ้านน้ำปิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตเนื้อหมู ในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 10 คน ณ บ้านน้ำปิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ บรรยากาศการอบรม ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการทุกท่าน ได้รับความสนุกสนาน ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ในการทำหมูแผ่น หมูสวรรค์ และผู้เข้าอบรมทุกท่านจะนำไปขยายผลเพื่อสร้างอาชีพเสริม ให้กับชุมชนต่อไป...

ข่าว/ภาพ โดย อาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา