โลโก้เว็บไซต์ ทีมงาน STEM Education มทร.ล้านนา ลำปาง มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่โรงเรียนเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ทีมงาน STEM Education มทร.ล้านนา ลำปาง มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่โรงเรียนเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 กุมภาพันธ์ 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 319 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.พวงทอง  วังราษฎร์  รองคณะบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ นำทีมงาน STEM Education  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เข้ามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่แก่อาจารย์พลฤทธิ์  จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง หนึ่งในสถาบันเครือข่ายพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  พร้อมร่วมหารือถึงแนวทางการในการร่วมดำเนินโครงการเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2561  ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาตัวป้อนและโครงการความร่วมมือต่างๆ ในอนาคต เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยงอย่างแท้จริง 
           ภาพ / ข่าว: ดร.พวงทอง  วังราษฎร์
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา