โลโก้เว็บไซต์ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง รับฟังการแนะนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจาก ธ.กสิกรไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง รับฟังการแนะนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจาก ธ.กสิกรไทย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 12 พฤศจิกายน 2558 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 154 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ร่วมรับฟังการแนะนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อรับทราบและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จากเจ้าหน้าที่ธนาคารกสิกรไทย ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ

    ข่าว /ภาพ : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา