โลโก้เว็บไซต์ แจ้งนักศึกษาระดับ ปวส.2 เข้าฝึกซ้อมรับประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

แจ้งนักศึกษาระดับ ปวส.2 เข้าฝึกซ้อมรับประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 12 กุมภาพันธ์ 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 778 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กำหนดจัดงานปัจฉิมนิเทศ-วันอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาระดับประกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จึงได้จัดพิธีซ้อมการรับใบประกาศนียบัตร ณ อาคารอเนกประสงค์ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น. รายละเอียดตามแนบ

    รายชื่อนักศึกษา ปวส.60 พร้อมผังที่นั่ง


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา