โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง  จัดประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์  รอบ TCAS 2  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ รอบ TCAS 2

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 กุมภาพันธ์ 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 664 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          8 กุมภาพันธ์ 2561 ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมสอบสัมภาษณ์นักศึกษา รอบ TCAS 2 โควตา ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์  พิสิษฐ์กุล  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานในการประชุม 
          สำหรับการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา รอบ TCAS 2 โควตา กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยมหาวิทยาลัยจัดรถบริการรับ – ส่ง นักเรียน นักศึกษา ที่จะเข้าสอบสัมภาษณ์ จากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง มายังมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มีจุดนัดพบที่ปั๊ม ปตท. ข้างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง สามารถติดต่อประสานงานได้ที่นายอภิชาติ ปัญญา หมายเลขโทรศัพท์ 095-4495840 หรือ 090-0537553  
          ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ 
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา