โลโก้เว็บไซต์ ขอบเขตงาน ครุภัณฑ์สาขาพืชศาสตร์ จำนวน 1 ชุด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอบเขตงาน ครุภัณฑ์สาขาพืชศาสตร์ จำนวน 1 ชุด

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 มกราคม 2561 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 137 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            มทร.ล้านนา ลำปาง ขอประกาศขอบเขตงาน ครุภัณฑ์สาขาพืชศาสตร์ จำนวน 1 ชุด  เพื่อใช้ในการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาระดับปวส.และปริญญาตรี

รายละเอียดดังแนบ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา