โลโก้เว็บไซต์ ทีมงาน STEM Education มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพพี่เลี้ยงระยะที่ 2 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ทีมงาน STEM Education มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพพี่เลี้ยงระยะที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 มกราคม 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 532 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          คณะดำเนินงาน STEM Education มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงระยะที่ 2  ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2561 ณ สวนทวีชล อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
          สำหรับการประชุมครั้งนี้มีการสรุปผลการดำเนินโครงการเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยงปี 2560 ของแต่ละพื้นที่  รวมทั้งการเสวนา แนวทางการจัดกิจกรรม และทำความเข้าใจตัวชี้วัดของการจัดโครงการเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง ปี 2561 โดยมี ดร.พวงทอง วังราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยทีมงาน 5 คน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ : Stem rmutl
          ที่มาของข่าว : ดร.พวงทอง วังราษฎร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา