โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง ศึกษาดูงานห้างหุ้นส่วนจำกัด พูลผลเกษตรลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง ศึกษาดูงานห้างหุ้นส่วนจำกัด พูลผลเกษตรลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 มกราคม 2561 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 315 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              ด้วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ ได้พาพนักงานบริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด ไปศึกษาดูงานการทำเต้าเจี้ยว ซอสพริก และเครื่องปรุงรส ในวันที่ 18 มกราคม 2561 จำนวน 8 คน ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูลผลเกษตรลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง บรรยากาศการดูงาน พนักงานทุกท่าน ได้รับความสนุกสนาน ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ในการทำโคจิ (koji) โดยอาศัยเชื้อรา Aspergillus oryzae และผู้ศึกษาดูงานจะนำไปประยุกต์ในการทำงาน ต่อไป

ข่าว/ภาพ โดย อาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา