โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง สร้างประสบการณ์จากการศึกษาดูงานการเลี้ยงโคนม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง สร้างประสบการณ์จากการศึกษาดูงานการเลี้ยงโคนม

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 มกราคม 2561 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 358 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                ด้วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร               คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ ได้พาพนักงานบริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด ไปศึกษาดูงานการเลี้ยงโคนม ในวันที่ 18 มกราคม 2561 จำนวน 8 คน ณ บ้านวอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง บรรยากาศการดูงาน พนักงานทุกท่าน ได้รับความสนุกสนาน ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ในการเลี้ยงโคนม และผู้ศึกษาดูงานจะนำไปประยุกต์ในการทำงาน    ต่อไป...

ข่าว/ภาพ โดย อาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา