โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง สร้างอาชีพเสริมให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  บ้านปงอ้อม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อาจารย์ คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง สร้างอาชีพเสริมให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านปงอ้อม

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 มกราคม 2561 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 579 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            ด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำปาง และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำข้าวเกรียบฟักทอง ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้สนใจ ในวันที่ 11 มกราคม 2561 จำนวน 30 คน ณ บ้านปงอ้อม หมู่ที่ 4 ตำบลเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปางบรรยากาศการอบรม ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการทุกท่าน ได้รับความสนุกสนาน ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ในการทำข้าวเกรียบฟักทอง และผู้เข้าอบรมทุกท่านจะนำไปขยายผลเพื่อสร้างอาชีพเสริม ให้กับชุมชนต่อไป...

ข่าว/ภาพ  โดยอาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา