โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ มทร.ล้านนา เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำน้ำพริกสวรรค์กุ้งสับปะรด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อาจารย์ มทร.ล้านนา เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำน้ำพริกสวรรค์กุ้งสับปะรด

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 12 มกราคม 2561 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 254 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              ด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำปาง และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำน้ำพริกสวรรค์กุ้งสับปะรด ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้สนใจ ในวันที่ 11 มกราคม 2561 จำนวน 30 คน ณ บ้านปงอ้อม หมู่ที่ 4 ตำบลเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปางบรรยากาศการอบรม ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการทุกท่าน ได้รับความสนุกสนาน ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ในการทำน้ำพริกสวรรค์กุ้งสับปะรด และผู้เข้าอบรมทุกท่านจะนำไปขยายผลเพื่อสร้างอาชีพเสริม ให้กับชุมชนต่อไป...

ข่าว/ภาพ  โดยอาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา