โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดประชุมทบทวนปรับแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง ปีงบ 2561 มุ่งแก้ปัญหาสับปะรดลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดประชุมทบทวนปรับแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง ปีงบ 2561 มุ่งแก้ปัญหาสับปะรดลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 12 มกราคม 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 746 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          12 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานการประชุมทบทวนปรับแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2561  เพื่อแก้ปัญหาประเด็นของสับปะรดลำปาง และการเขียนโครงการงบประมาณพัฒนาจังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ  2562  
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ศาลากลางจังหวัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดการประชุมทบทวนปรับแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2561 เพื่อแก้ปัญหาด้านสับปะรดลำปาง ได้แก่ เกษตรปลอดสาร การพัฒนาพันธุ์สับปะรดลำปาง การพัฒนาพันธุ์ MD2  ให้เหมาะสมกับลำปาง การพัฒนาคน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เน้นเกษตรอุตสาหกรรม โดยรัฐบาลเน้นให้ถึงมือชุมชนด้านเศรษฐกิจฐานราก
         สำหรับการของบประมาณพัฒนาจังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2562 ประเด็นสับปะรดลำปาง ได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดทำ ประกอบด้วย การพัฒนาแหล่งน้ำ การผลิตนอกฤดู การตลาดต่างประเทศ การแปรรูป การถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับสับปะรด โดยการจัดประชุมครั้งนี้ได้มีการนำเสนอการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 ของแต่ละหน่วยงาน  พร้อมทั้งพิจารณา ทบทวนปรับแผน เพื่อแก้ไขประเด็นดังกล่าว  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวในตอนท้าย
         ข่าว /ภาพ : จารุวรรณ สุยะ
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา