โลโก้เว็บไซต์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจำลองโรงเรือนเกษตร  Smart Farm  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจำลองโรงเรือนเกษตร Smart Farm

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 มกราคม 2561 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 206 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               มทร.ล้านนา ลำปาง มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจำลองโรงเรือนเกษตร Smart Farm จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป้นเงินทั้งสิ้น 1,200,000.00  บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)

รายละเอียดดังแนบ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา