โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานกีฬาบุคลากรสัมพันธ์ และสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ เชื่อมความสัมพันธ์อันดี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานกีฬาบุคลากรสัมพันธ์ และสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ เชื่อมความสัมพันธ์อันดี

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 ธันวาคม 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 345 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ อินทร์นารี รักษาราชการแทนรองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานกีฬาบุคลากรสัมพันธ์ และสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา ลำปาง

                สำหรับกิจกรรมภายในงาน เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป เป็นการแข่งขันกีฬาของคณาจารย์ บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับคณาจารย์และบุคลากร จากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรลำปาง                โดยปีนี้มีความพิเศษกว่าทุกปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีการคละสี และแบ่งสีจำนวน ๕สี ได้แก่ สีขาว สีน้ำตาล สีฟ้า สีม่วง สีน้ำเงิน ทั้งนี้ การแข่งขันกีฬา ได้แบ่งชนิดกีฬาออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ประเภทกรีฬา และกีฬาพื้นบ้าน สร้างความสนุกสนาน ตลอดจนสร้างความสัมพันธไมตรี ระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงาน ให้มีความรัก ความสมัครสมานสามัคคี มีน้ำหนึ่งใจเดียวกันและการแข่งขันกีฬา ทำให้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

                ภายหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬา มทร.ล้านนา ลำปาง ยังได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กิจกรรมการแสดง ร้องเล่นเต้นรำ การเล่นเกม และการจับฉลากรางวัลจากผู้โชคดี และรางวัลใหญ่ที่สุดของปีนี้ เป็นสร้อยคำทองคำ หนัก ๑ สลึง จำนวน ๑ เส้น โดยผู้โชคดีได้แก่ นางอุบลวรรณ ยศสุรินทร์ แม่บ้านอาคารสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโลยีเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง ให้เกียรติมอบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล เป็นผู้มอบรางวัลใหญ่ดังกล่าวในครั้งนี้ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา