โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง ออกตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกงานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร ณ หน่วยงานภายนอก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง ออกตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกงานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร ณ หน่วยงานภายนอก

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 ธันวาคม 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 1050 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                 เนื่องจากภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2560 ช่วงเวลาฝึกงาน 1 พฤศจิกายน 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้ออกฝึกงานตามโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร จำนวน 9 คน และสถานที่ฝึกงาน โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 6 แห่ง เช่น บริษัท นอร์ทเทิร์นกรีน โปรดักส์ จำกัด (ผลิตภัณฑ์ผัก ผลไม้ สมุนไพร), บริษัท มาเจสติคอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด (ผัก-ผลไม้บรรจุกระป๋อง), บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น (แยม เยลลี่ผลไม้ เนยแข็ง), โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 ดอยคำ (แม่จัน),  บริษัทเชียงใหม่เฮลตี้โปรดักส์ จำกัด (ผลิตภัณฑ์น้ำผึ้ง และเครื่องสำอาง), บริษัทครัวการบิน กรุงเทพ จำกัด และอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้ออกตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกงานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร (โดยไม่ใช้งบประมาณ) เพื่อประโยชน์ของการฝึกงานภายนอกของนักศึกษา และประสานงานกับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อที่จะส่งนักศึกษารุ่นต่อไปในการฝึกงาน และรับฟังขอเสนอแนะจากทางโรงงานอุตสาหกรรมอาหารในการจัดการโครงการฝึกงานนักศึกษา และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นักศึกษาฝึกงาน และโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ ได้ให้ข้อเสนอแนะของการฝึกงานฯ ดังนี้นักศึกษาควรเลือกสถานที่ฝึกงานตามที่ถนัด ที่สนใจ สอดคล้องกับหัวข้อปัญหาพิเศษ และหัวข้อวิชาสัมมนา ไม่ควรไปตามเพื่อน หรือสถานที่ฝึกงาน ที่จะทำงานด้วยในอนาคต หลังจบการศึกษา....

ข่าว/ภาพ โดย อาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา