โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายการแปรรูปอาหาร แก่กลุ่มสโมสรโรตารีลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายการแปรรูปอาหาร แก่กลุ่มสโมสรโรตารีลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 9 ธันวาคม 2558 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 149 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    ด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และนายบุญคุ้ม บุญญะโสภัตนายกสโมสรโรตารีลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้เป็นวิทยากรบรรยายการแปรรูปอาหาร และให้ความเห็นเรื่อง อาหาร เกษตร และการท่องเที่ยวไปด้วยกันได้ ให้แก่กลุ่มสโมสรโรตารีลำปาง ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2558 จำนวน 10 คน บรรยากาศการบรรยาย มีการซักถาม และตอบคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น ถั่วเหลืองหมักเทมเป้ คืออะไร น้ำสับปะรดแท้ทำได้อย่างไร ไอศกรีมสับปะรด และไอศกรีมเห็ด ทำอย่างไร ผลิตภัณฑ์จากเห็ด ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ ฯลฯ เป็นต้น เกิดความร่วมมือ การทำงาน เพื่อจะนำไปขยายผลสู่ชุมชนจังหวัดลำปาง เพื่อสร้างอาชีพเสริม ให้กับชุมชนต่อไป...

    ภาพ/ข่าว โดย อาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา