โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สาขาพืชศาสตร์ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สาขาพืชศาสตร์ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 ธันวาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 149 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สาขาพืชศาสตร์ ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 602,000.00 บาท (หกแสนสองพันบาทถ้วน) ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2560
รายละเอียดคลิก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา