โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมงานประกวดร้องเพลงผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญร่วมงานประกวดร้องเพลงผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2561

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 ธันวาคม 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 133 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              จังหวัดลำปาง ขอเชิญร่วมงานประกวดร้องเพลงผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2561 เพื่อให้ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณกุศลของจังหวัด ร่วมสืบสาน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงาม และสร้างความบันเทิงให้แก่ประชาชน อันเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นจังหวัดลำปาง  ณ เวทีกลาง  สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง  ในวันที่ 28 ธันวาคม 2560   ตั้งแต่เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา