โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม “ราชมงคลร่วมใจ สานสายใย ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ สานต่อวัฒนธรรม” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม “ราชมงคลร่วมใจ สานสายใย ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ สานต่อวัฒนธรรม”

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 ธันวาคม 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 249 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม “ราชมงคลร่วมใจ สานสายใย ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ สานต่อวัฒนธรรม”

        วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.39 น. สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ "ราชมงคลร่วมใจ สานสายใย ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ สานต่อวัฒนธรรม" ณ บริเวณแปลงนาสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สินทวีวรกุล รักษาการ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน 
        โครงการฯ ดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ได้ตระหนักในคุณค่าของข้าว ซึ่งเป็นพืชที่ผูกพันกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนไทยมาอย่างยาวนาน การน้อมนำพระราชดำริ ของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง  ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ แบบลงมือปฏิบัติจริง ให้นักศึกษาสมกับเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ตามคำขวัญที่ว่า "ราชมงคล สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี" โดยมีคณะผู้บริการ คณาจารย์ และนักศึกษาร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวกว่า 300 คนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา