โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง  ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 34 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 34

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 ธันวาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 529 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       6 ธันวาคม 2560 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุมทีม และนักกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 34 หิรัญญิการ์เกมส์ ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์  เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในพิธีเปิด
       การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ครั้งที่ 34  หิรัญญิการ์เกมส์ มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน  โดยจัดแข่งขันกีฬา 15 ชนิด  ได้แก่ ฟุตบอล  บาสเกตบอล  วอลเลย์บอล  กรีฑา  เทเบิลเทนนิส  เทนนิส  แบดมินตัน เปตอง  วอลเลย์บอลชายหาด  ฟุตซอล  เซปักตะกร้อ  ตะกร้อลอดห่วง  ครอสเวิร์ด  หมากรุกไทยและหมากล้อม  ระหว่างวันที่ 6-11 ธันวาคม 2560 มีนักกีฬาในสังกัดจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน  7  แห่ง  ประกอบด้วย  เชียงใหม่  เชียงราย   ลำปาง   น่าน   ตาก  พิษณุโลก และวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
       สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง   ส่งทัพนักกีฬาพร้อมผู้ฝึกสอนและผู้ควบคุมทีมเข้าร่วมแข่งขันจำนวนกว่า  150 คน  เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในการทำงาน ของนักศึกษาและบุคลากรภายในสถาบัน และส่งเสริมให้ นักศึกษา บุคลากร สามารถพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม รู้จักการแก้ปัญหา รู้จักการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีวินัย และเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม   
       ข่าว : จารุวรรณ สุยะ
       ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ /  ทีมงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา