โลโก้เว็บไซต์ งาน “วิชาการสร้างสรรค์สานสัมพันธ์ชาว BALA 2560 และโครงการ BALA Aerobic Contest” คณะบริหารธุรกิจฯ สำเร็จ ยิ่งใหญ่ หลากหลายกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

งาน “วิชาการสร้างสรรค์สานสัมพันธ์ชาว BALA 2560 และโครงการ BALA Aerobic Contest” คณะบริหารธุรกิจฯ สำเร็จ ยิ่งใหญ่ หลากหลายกิจกรรม

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 ธันวาคม 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 818 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        วันพุธที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดงาน “วิชาการสร้างสรรค์สานสัมพันธ์ชาว BALA 2560 และโครงการ BALA Aerobic Contest” ขึ้น โดยภาคเช้า ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน ๕ รูป เสร็จพิธี เป็นการแข่งขันทักษะวิชาการ ภาคบ่าย กิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยสากล และเพลงไทยลูกทุ่ง การแข่งขันเต้นแอโรบิคซุมบ้า โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลศรี จารุทรรศน์ รักษาการ ผู้ประสานงานรองคณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลศรี จารุทรรศน์ รักษาการ ผู้ประสานงานรองคณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง กล่าวว่า การจัดงาน “วิชาการสร้างสรรค์สานสัมพันธ์ชาว BALA 2560 และโครงการ BALA Aerobic Contest” ดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ฝึกทักษะองค์ความรู้ พัฒนาต่อยอด สร้างความสัมพันธ์อันดีงาม มีโอกาสแสดงความสามารถ และผู้ร่วมกิจกรรมได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ได้รับประโยชน์ สาระและความบันเทิงด้านต่าง ๆ อย่างเต็มที่ นับได้ว่าเป็นการฝึกนักศึกษา ให้ก้าวทันต่อโลกไทยแลนด์ 4.0 และฝึกบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่สามารถมีองค์ความรู้ด้านศาสตร์ที่ตนเองได้ศึกษา และนำมาประยุกต์ใช้ และที่สำคัญเป็นการฝึกบัณฑิตนักปฏิบัติ บนฐานนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ พร้อมก้าวออกสู่สังคมและประเทศชาติต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา