โลโก้เว็บไซต์ การจัดกิจกรรม “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” ส่วนภูมิภาค ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การจัดกิจกรรม “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” ส่วนภูมิภาค ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 4 ธันวาคม 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 156 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ (ศอญ.)  ได้กำหนดจัดกิจกรรม “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน”  เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560  โดยการนำจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”  ร่วมกันจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่  การแต่งกายของจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”  ให้สวมเสื้อพระราชทานหรือเสื้อสีสุภาพ ผูกผ้าพันคอ สวมหมวก และติดบัตรจิตอาสา สำหรับบุคคลทั่วไปแต่งกายชุดสุภาพ (เสื้อสีเหลือง)

รายละเอียดดังแนบ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา