โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานราตรีสโมสรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานราตรีสโมสรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 6 ธันวาคม 2558 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 302 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมงานราตรีสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

    ภายในงานมีการจัดซุ้มอาหาร เครื่องดื่ม จากหน่วยงานทุกภาคส่วน สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ร่วมสนับสนุนซุ้มอาหารบริเวณงานดังกล่าวด้วย ในส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ปีนี้ สนับสนุนอาหารจำนวน ๑ ซุ้ม ประกอบด้วย ไก่แฮมราชมงคล แคบหมูไมโครเวฟ น้ำพริกหนุ่ม และข้าวเหนียว ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา