โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 พฤศจิกายน 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 131 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา  กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ได้แก่

  1. หลักสูตร การบริหารสารบรรณด้านการจัดเก็บเอกสารและการทำลายเอกสาร
  2. หลักสูตร การบริหารสำนักงาน
  3. หลักสูตร การเขียนหนังสือราชการและหนังสือโต้ตอบเพื่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
  4. หลักสูตร การพัฒนาบึคลิกภาพและศิลปะการพูดเพื่อความเป้นผุ้นำ
  5. หลักสูตร การทำชำนาญการ/ชำนายงาน
  6. หลักสูตร เทคนิคการเขียนโครงการให้ได้รับอนุมัติงบประมาณ

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.uniserv.buu.ac.th   กรอกใบสมัครได้ที่ www.uniserv.buu.ac.th/register/regis.php


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา