โลโก้เว็บไซต์ แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่1) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่1)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 พฤศจิกายน 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 128 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               การเคหะแห่งชาติ  ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่1 ) ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560  ระหว่างงวันที่ 13.00-16.00 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่    ทางโครงการจึงขอเปลี่ยนสถานที่ประชุมเป็นห้องประชุม 1 ชั้น 2 โรงแรมนครพิงค์ พาเลช จังหวัดเชียงใหม่ 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา