โลโก้เว็บไซต์ ขอสนับสนุนการซื้อข้าวคุณภาพจากโครงการของรัฐ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอสนับสนุนการซื้อข้าวคุณภาพจากโครงการของรัฐ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 พฤศจิกายน 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 128 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอประชาสัมพันธ์สนับสนุนการซื้อข้าวคุณภาพจากโครงการของรัฐ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถจำหน่ายผลผลิตได้และเป็นการสนับสนุนเกษตรกรผลิตข้าวที่มีคุณภาพ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ops.sueksa.go.th/ หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์”


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา