โลโก้เว็บไซต์ ร่างขอบเขตงาน  (Terms Of Reference :TOR) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ –มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ร่างขอบเขตงาน (Terms Of Reference :TOR) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ –มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 พฤศจิกายน 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 214 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน การค้นคว้า วิจัยให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ตามเอกสารแนบ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา