โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีถวายรายได้จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา เฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีถวายรายได้จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 7 ธันวาคม 2558 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 99 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยรองอธิการ ๖ เขตพื้นที่ ผู้บริหาร คณาจารย์ เฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายรายได้จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พร้อมกันนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านชมภาพข่าวย้อนหลัง ในข่าวพระราชสำนัก วันที่ (๗ ธันวาคม ๕๘) เวลา ๒๐.๐๐ น. ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา